Et liv med mening og fylde uden egne børn

Når ufrivillig barnløs bliver et livsvilkår 

‘Et andet liv’ er skabt, med ønsket om at inspirere og motivere kvinder og mænd til et liv med kærlighed, mening og fylde, hvor forældredrømmen ikke lykkes. Det kræver sin kvinde og mand at være permanent ufrivillig barnløs i en verden, hvor det at reproducere sig er dybt forankret i alt fra gener og gøremål til institutioner og Instagram.

Podcast & indlæg 

Bidrag til bøger

Bidrag til bøger

Jeg har bidraget med mine tanker og perspektiver på permanent ufrivillig barnløshed i bøgerne nedenfor. Familiedannelse Af Anna-Katherine Højland og Jan Kaa Kristensen fra Dansk Psykologisk Forlag. Det sidste led - et liv uden børn Af Marianne Christensen og Dorte...

læs mere

Lidt fakta

Infertilitet er den mest udbredte sygdom blandt kvinder mellem 20 og 40 år. WHO har anerkendt den, som en kronisk sygdom på linje med fx diabetes. 

Hver 10. kvinde herhjemme og hver 5. mand er barnløse. Gruppen af ufrivilligt barnløse er derfor stor, når det drejer sig om ikke at lykkes med at blive forældre. – Ikke at lykkes med, hvad der ofte beskrives som “det vi er sat i verden for” eller “meningen med livet”. Årsagerne bag ufrivillig barnløshed er mange. Ligefra sygdom, ulykke, alder til tilfældigheder. 

Konsekvenserne af infertilitet, kan være store. Ensomhed, social isolation og nedsat livskvalitet er gennemgående parametre. Depression, stress og selvmordstanker har desværre også en høj rate for denne gruppe. Konsekvenserne er godt hjulpet på vej af, at vi som samfund har manglende viden om og indsigt i området, understøttet af, at vi italesætter emnet som taburiseret.

Virkeligheden er nok nærmere, at der mangler viden og dialog om infertilitet og i særdeleshed for dem, hvor det ikke lykkes med barnet i favnen.

Selvom vi er mange, kan det føles ensomt

Det kan være en ekstrem ensom rejse at være permanent ufrivillig barnløs, hvorfor dialog med andre, kan være med til at skabe forståelse og accept af et liv uden egne børn. 

Skam, skyld, vrede og sorg er nogle af de følelser du kan opleve. Følelser der går igen hos rigtig mange, så du er ikke alene. Del dine tanker og oplevelser med andre. Tal med ligesindede, venner, familie eller en professionel.

Jeg kan på det varmeste anbefale at kontakte den gratis telefonrådgivning hos Videnscentret Fertility Care. Her sidder kompetente rådgivere klar med viden og stort hjerte for området. Parate til at hjælpe og inspirere dig til at komme videre i livet.

 

w

En stemme til de permanent ufrivilligt barnløse

bloggen her og gennem podcasten ‘Et andet liv’ har jeg taget emner op, der berører det barnløse liv. Jeg har interviewet flere eksperter på området, både dem der har prøvet det på egen krop, men også dem, der fagprofessionelt arbejder med områder i berøring med barnløshed.

På siden ‘Inspiration‘ har jeg samlet en række artikler og blogs, som kan hjælpe med at forstå kompleksiteten og mangfoldigheden i de barnløses liv.

Med håb om, at denne blog kan være med til at skabe en viden om og forståelse for, hvad det vil sige ikke at få mor og far-drømmen opfyldt, og viden om hvad et andet liv kan indeholde af både sorger og glæder.

Hvem henvender ‘Et andet liv’ sig til?

Det kan være dig, hvor sygdom, ulykke eller andre udefrakommende faktorer er årsag til din ufrivillige barnløshed. Eller dig, som efter års jagt på graviditet, har måtte erkende, at du aldrig blev forældre. Eller dig, hvor erkendelsen aldrig har været entydig, men hvor alderen, biologien og livets omstændigheder har betydet et liv uden børn. Eller dig, hvor håbet om at blive forældre stadig er i live, men erkendelsen om et andet liv begynder at banke på.

 

Læs min barnløse historie her.

  • Et andet liv henvender sig til dig, som ønsker at tage kampen op, komme videre, gribe livet med et livsvilkår ved sin side.
  • Et andet liv henvender sig til dig, som ikke vil nøjes med et liv på sidelinjen.
  • Et andet liv henvender sig til dig, der er stolt og stærk udadtil, men sårbar indeni.
  • Et andet liv henvender sig til dig, der ikke ved, hvor du skal starte, hvad du skal gribe i.

 

Den engelske organisation Gateway Women, har identificeret 50 årsager til barnløshed. Kan du finde din historie, eller skal vi have tilføjet én?

Fem afgørende redskaber for at komme videre i livet – Et andet liv!

1. Anerkende sorg

At anerkende sorgen er vigtig for at sætte sig fri, give slip, finde ro til en fremtid og et liv uden egne børn. Sorg er individuelt og kan komme i mange afskygninger, og dette understreger vigtigheden i, at vi lærer vores sorg at kende. Hvad enten det er igennem en psykolog, terapeut, skrive, male, danse, eller hvad nu for redskaber der giver mening for dig.

Sorg er et grundvilkår for os mennesker. På et tidspunkt i vores liv kommer vi alle i berøring med sorgen. Langt de fleste af os vil prøve at miste nogle eller noget vi har kært, som vi elsker og næsten ikke kan forestille os, at vi kan leve uden! Men livet skal gå videre og vi skal helst leve hele livet som hele mennesker – derfor sørger vi og det skal vi give plads til!

Sorgens tunge og pinagtige følelser er naturlige og vigtige. Sorgens følelser har nemlig til formål at forandre os og gøre os i stand til at leve forandrede liv. Sagt med andre ord, at leve livet med ændrede livsvilkår. Det betyder, at der foruden alt det tunge og svære, også er en indbygget power i sorg. En power til at forandre både udsyn og indkig. Udsyn til verden udenfor en selv, ens nære relationer og omgangskreds i det hele taget. Indkig til ens indre i forhold til måder at være i verden på, værdier og livsvalg – og meget ofte en forøget evne til empati, tolerance, forståelse og omsorg for andre mennesker efterfølgende.

Sorg er altså naturligt og tager den tid sorgen tager, før vi har tilpasset os den ændrede virkelighed.

”Vi er helt uvante med at tænke barnløshed som en sorgreaktion, for personen har jo ikke mistet noget. Vi forveksler sorgen med depression. Omgivelserne tænker, at den barnløse nok er depressiv, og de kan undre sig over, at vedkommende ikke formår at komme videre og se på det gode i tilværelsen,” udtaler sorgforsker Mai-Britt Guldin. Læs Mai-Britt’s input til sorg og barnløshed i Kristeligt Dagblad her.

2. Mødes med ligesindede

Det har stor værdi at mødes med ligesindende. Opleve at du ikke er alene. Erfare, at dine følelser ikke er forkerte, onde eller frygtlige. Opleve støtte, forståelse og spejling i mødet med ligesindede, der har gået samme barske vej som dig. Mødet med ligesindede, er også vejen til erkendelse og dermed en vej til at give slip og åbne op for nyt liv og energi i din krop og sind. Mødet med dine medsøstre og brødre er muligheden for ligeværdig deling og inspiration til dit videre færd

3. Tag arbejdshandsken på

Du får ikke kærligheden serveret i dit skød. Du bliver ikke automatisk inviteret ind i samfundets sociale fælleskaber, om det så er mødregruppe, institutionerne eller foreninger, da mange af disse er bygget op omkring børnefamilien. Højtider og traditioner hjælper dig hellere ikke på vej, når livet er uden egne børn. Din retning i livet er ikke formet, foret eller på anden vis dikteret. Du er fri til at forme livet selv. Selvom du i første omgang ikke ønsker denne frihed, for du vil hellere være bundet af kærligheden til dit barn og dermed vist en vej i livet. Du skal finde din egen vej og identitet. Du skal finde din indre trods, din frie fugl, dit mod, din lyst til at gå på opdagelse og udsøge nye veje. For det er nødvendigt for at finde din vej og identitet i livet. Det er frihedens og mulighedernes vej. Du skal selv finde den, hvilket kræver, at du tager arbejdshandsken på og sætter den ene fod foran den anden. Et modigt skridt ét ad gangen.

4. Åben op og mærk sårbarheden

Det er afgørende for dine skridt videre i livet, at de går hånd i hånd med et åbent hjerte, da det åbne sind og hjerte er indgangen til ny energi, kærlighed og glæde. Du skal turde smide masken og skjoldet, invitere din omverden indenfor. Fra et nænsomt, ærligt og ikke dømmende sted, skal du lade paraderne falde, vise sårbarhed. Ønsket skal være, ikke mere at bære hele sorgen og smerten alene. Ønsker skal være medfølelse og ikke medlidenhed eller medynk. Sidstnævnte kan offergøre og dræne, hvorimod medfølelse kan opbygge.

5. Egen omsorg

Du fortjener kærlighed, omsorg, støtte, frihed, lykke! Det gør vi alle. Første skridt er at tage dig selv i hånden. Find din indre mor eller far frem. Ham og hende der har uanede mængder kærlighed og omsorg på lager. Start med dig selv, først for. Giv dig selv tid til nydelse, forkælelse fra et kærligt sted. Det sted, som giver dig energi. Giv det fra det sted, hvor medfølelsen bor.