Permanent ufrivillig barnløshed, “Hvad så nu?”. En antropologisk undersøgelse af slægtskab, fællesskab og kriser, blandt personer, der lever med permanent ufrivillig barnløshed.

Vejen til anerkendelse, respekt, strukturelle og kulturelle ændringer, går ofte gennem forskning. Det er derfor med rigtig stor glæde, at Anne Sofie S. Lausen i sit speciale på antropologistudiet ved Aarhus Universitet, har valgt at dykke ned i feltet permanent ufrivilligt barnløse. 

Det er vigtige og meget anerkendende resultater Anne Sofie S. Lausen kommer frem til. Anerkendende fordi det viser, hvilke svære og barske vilkår vi står overfor, når billetten til familie-fællesskabet ikke indløses.

Når jeg vælger at dele specialet med jer, vil jeg også dele min respons til Anne Sofie S. Lausen, som jeg synes er et væsentligt perspektiv at have i mente, når specialet læses. Her uddrag fra min respons: 

Jeg bemærker, at de fleste af dine samtalepartnere er meget sorgfulde og stadig meget tynget af deres livssituation. Jeg selv har erfaret præcist, hvad specialet belyser og kan genkende det, ikke kun hos mig selv, men også hos de mange kvinder jeg har talt med gennem årene, men har nok også erfaret, at der er stor forskel på graden. Jeg hører nok til kategorien af dem, hvor sorgen ikke har været altoverskyggende. Det betyder ikke, at jeg ikke gennemlever de aspekter der beskrives, det har jeg og gør jeg, men graden af påvirkning er langt mindre. Her et par årsager jeg tænker, der kan spille ind:

  • Den enkeltes forventning og drømme til livet, spiller væsentligt ind.
  • I hvor høj grad, man er i et heterogent/homogent venne/familie-miljø.
  • Den enkeltes sorgreaktion. 

Følgende er skrevet af Anne Sofie S. Lausen: 

Specialet er skrevet på baggrund af et 5 måneders etnografisk feltarbejde udført henover sommeren 2021 og er den afsluttende opgave på min kandidatuddannelse i antropologi på Aarhus Universitet. Under mit feltarbejde har jeg undersøgt familiedannelse og slægtskab blandt personer, der lever med permanent ufrivillig barnløshed i Danmark. Det har jeg gjort, da jeg tidligt i min research bliver opmærksom på, at der ikke findes meget viden og forskning om permanent ufrivillig barnløshed i Danmark. Specialet er derfor skrevet ud fra den data, jeg har indsamlet under de 5 måneder og er særligt centreret omkring en lille gruppe danskere, der lever med permanent ufrivillig barnløshed. De personlige fortællinger og detaljegraden er i centrum og skal give et sjældent indblik i enkelte personers erfaringer og oplevelser, hvorigennem samfundsrelaterede forestillinger om slægtskab kan udforskes og diskuteres. Specialet er med andre ord et vindue ind i en specifik oplevelse af at leve i den danske kultur og det danske samfund. 

Mit håb for specialet er, at det kan lægge op til en refleksion over måden hvorpå, vi taler om og gør familie på i Danmark (ofte med udgangspunkt i et barn), og hvor sorgfuldt det kan være ikke at passe ind i dén kategori. Dernæst at de personlige fortællinger og erfaringer kan vække forståelse hos pårørende og fagprofessionelle i berøring med ufrivillig barnløshed, samt genklang og accept hos andre barnløse, af den ensomhed, skam og sorg mange barnløse oplever i forbindelse med den permanente barnløshed. Sorg er ligeledes et centralt tema i specialet sammen med tab og livskriser, hvilket kan udløse gamle følelser og oplevelser. Jeg vil derfor opfordre til at mærker efter i sin egen sorg, før man går i gang med at læse specialet, og orientere sig i specialet om enkelte passager skal springes over. Man kan med fordel læse s. 3-4 + s. 16, kapitlernes delkonklusioner og til sidst kapitel 6 for en sammenholdning og diskussion af de øvrige kapitler.

Når det så er sagt, skal der samtidig lyde et stort og ydmygt tak til mine samtalepartnere! De har vist mig stor tillid og åbenhjertet delt deres historier om drømme og håb, og tab, sorg og kriser. I har gjort et enormt indtryk på mig som antropolog og som menneske. Også et særligt tak til Abelone for at se potentialet i mit projekt og for gentagende sparring. Tak!

Du kan læse specialet her: 

Click to access Anne-Sofie-S.-Lausen-speciale-1.pdf

Skulle man have yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte mig på mail: afie4@hotmail.com.