Mange permanent, ufrivilligt barnløse får følelsen af ensomhed, når de betragter livet med børn udefra. Perspektivet kan fremme angsten for at være alene og at stå udenfor fællesskab og kærlighed.

Vi ved fra mange andre sammenhænge, at virkeligheden selvfølgelig ikke er rosenrød kun på den ene side og mørk og dyster på den anden side. Hvad end for en side og i hvilken bås i livet vi befinder os i, så er sandheden, at det helt primitivt kan føles sort og hvidt, når livet byder én et liv uden egne børn. Ensom kontra fællesskab, ikke-elsket kontra elsket.  

Ensomheden kan ligefrem blive en identitet og et lod i livet, der tynger i virke og livsudfoldelse. Som en stor tung jakke, du ikke kan få af, men må bære rundt på resten af livet. 

Men ensomheden er ikke en kronisk tilstand, som vi bare skal lære at leve med. Vi skal ikke nøjes med eller leve livet på trods. Derfor startede jeg ‘Et andet liv’ i ønsket om at vise vej og inspirere til et meningsfuldt liv uden at få plan A opfyldt.

Den bedste måde at finde fodfæste og komme ud af ensomheden på er ved at mødes med ligesindede. Du skal opleve, at der er andre som dig med mange af de samme tanker og følelser. Du skal blive set, hørt og dermed accepteret. Et fællesskab af ligesindende kan være et rum for at genvinde energi, selvtillid og mod til at gå nye veje i livet, eller blot inspiration til at tackle hverdagens udfordringer som permanent ufrivillig barnløs.

 ‘Et andet liv’ tilbyder dig dette fællesskab. Vi tilbyder et mødested med ligesindede kvinder, hvor overskriften er, at der er et liv med masser af kærlighed, mening og fylde uden egne børn. 

Udover nye bekendskaber og mulige venskaber, vil du også finde støtte, der kan være med til, at du atter finder fodfæste i dit daglige liv. For verden er ikke sort og hvid. Det er ikke os og dem. Vi er kvinder med individuelle styrker, svagheder og livsudfordringer på tværs af mødre og ikke-mødre. Livet som mor er ikke rosenrødt og fyldt med masser af kærlighed per automatik. Livet uden at kunne få børn er heller ikke per automatik trist og uden kærlighed. Hos os alle ligger der et ansvar for at få det bedste ud af vores liv hver især.

Alle permanent ufrivillig barnløs kan udfordre ensomheden. Om din ensomhed er stor eller lille, så er du velkommen til at deltage i Et andet livs gruppe-sessioner. Vi har alle værdifuld erfaring og viden, som andre kan få glæde af. Tag modet og lysten i hånden og gå et Nytår i møde i et fællesskab af ligesindede. 

Kontakt